Bjerk er Driv Karrieres vedproduksjon. Der produseres det ved i storsekk og i 40 liters sekk. Veden leveres for en stor del til kunder i privatmarkedet i Rana. Vi produserer mange hundre sekker ved hvert eneste år.

For bestilling ring; tlf. 952 55 808

Priser og størrelser

Storsekk, 1000 liter
1100,- kroner om du henter selv
1200,- kroner ved tilkjøring i bynære områder

Småsekk, 40 liter
70,- kroner om du henter selv
75,- kroner ved tilkjøring i bynære områder (minimum 10 sekker)

Dersom du ønsker utkjøring til andre steder enn bynære områder så avtaler vi pris.

Mesteparten av vårt virke kommer levert fra Hattfjelldal. Dette er bjørk som blir kappet opp og lagret i sekker. Høst og vinter lagres disse sekkene under tak slik at du kan være sikker på at det er ved av beste kvalitet du får hos oss.