Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv.

Driv Karriere benytter blant annet Kompetanse Norge sine kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter. Testene kan du ta på egenhånd, mens Rådgiveren og Veilederen er mer omfattende og utføres sammen med din jobbveileder.