Ringer i Vannet er et samarbeid mellom NHO og Attføingsbedriftene, hvor bedriftene har som målsetning å hjelpe folk med ”hull i CV´en” inn i fast arbeid. Hver år får ca 1200 personer fast arbeid gjennom Ringer i Vannet.

Samarbeid mellom Driv Karriere og lokale bedrifter består av 5 faser:

  1. Kartlegging av bedriftens behov.
  2. Kandidatutvelgelse til intervju.
  3. Kvalifisering/kursing i bedriftens regi eller på arbeidsplassen.
  4. Arbeidspraksis og evaluering.
  5. Ansettelse med oppføling fra Driv karriere.

For mer informasjon om Ringer i Vannet, kontakt Hans Robert Hansgård, hans.robert@drivkarriere.no,  tlf. 941 35 186