Ringer i Vannet er et samarbeid mellom NHO og Arbeid- og inkluderingsbedriftene, hvor bedriftene har som målsetning å hjelpe folk med ”hull i CV´en” inn i fast arbeid. Hvert år får ca 1200 personer fast arbeid gjennom Ringer i Vannet.

Samarbeid mellom Driv Karriere og lokale bedrifter består av 5 faser:

  1. Kartlegging av bedriftens behov.
  2. Kandidatutvelgelse til intervju.
  3. Kvalifisering/kursing i bedriftens regi eller på arbeidsplassen.
  4. Arbeidspraksis og evaluering.
  5. Ansettelse med oppfølging fra Driv Karriere.

For mer informasjon om Ringer i Vannet, kontakt Lise Sletvold, lise@drivkarriere.no,  tlf. 909 25 776