Beskrivelse av metoder som Driv karriere benytter.