KiB er utarbeidet for voksne som har behov for, og ønsker å bedre sin evne til å mestre stor belastning knyttet til sykemelding, attføring, arbeidssituasjon eller privatliv.

Målet er at kursdeltakeren skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter. Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker eller vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

«I løpet av KiB-kurset ble jeg mer bevisst mine belastninger og kunne derfor finne mine metoder for å dempe disse belastningene.» Mann 60 år

«Jeg har fått innsikt i hvor mye tankene styrer livet mitt, og hvor stor påvirkningskraft tankene har på valgene jeg tar.» Kvinne 45 år

«Jeg har hatt utbytte fra hele kurset, men aller mest på mestring.»

Metode

Kurset er basert på kognitiv adferdsteori og kunnskap om stress, belastning og mestring. Man følger boken «Kurs i Mestring av Belastning – et kurs basert på kognitiv metode». Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere.

Påmelding og pris

Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer pr uke. Oppstart ved nok påmeldte.

Pris: 6.500 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 8 stk

Maks antall deltakere: 14 stk

Meld din interesse på e-post til mona@drivkarriere.no