Å være lærling

Innhold: Det å være lærling, forventninger, ansvar for egen læring, roller, motivasjon, arbeidslivets regler, fravær, lover og regler, taushetsplikt, hygiene med mer.

Kurset varer i 6 timer, 1 dag.

Pris: 650 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 10 stk


Gjennomgang av læreplan

Innhold: tolkning og forståelse for innholdet i læreplanen.

Lengde: 4 timer

Pris: 400 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 10 stk


 

Skriving av logg

Innhold: Hvordan skrive logg, lærplanen, hvem skriver du logg for, bruk av spørreordene hva, hvordan, hvorfor med mer.

Lengde: 4 timer

Pris: 400 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 10 stk


 

Kurs for lærlinger og veileder sammen

Innhold: Forventninger til hverandre, hvordan forholde seg til hverandre, jobbe som team, gjøre hverandre gode, hvordan få fram det beste i den enkelte, dokumentasjon, hva er verdiskapning, holdninger, hvordan motivere, mestringsopplevelser, arbeidsmiljø med mer.

Lengde: 6 timer, 1 dag

Pris: 750 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 10 stk


 

Interessert i kurs? Meld din interesse på e-post til rachel@drivkarriere.no