Kurs for faglig leder

Innhold: Hva innebærer det å være faglig leder? Lover og regler, forventninger, hva kreves det for å være faglig leder, din rolle opp mot lærlingen, veilederen, opplæringskontoret med mer.

Kurset varer i 6 timer, 1 dag

Pris: 850 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 10 stk


Gjennomgang av læreplan

Innhold: tolkning og forståelse for innholdet i læreplanen.

Lengde: 4 timer

Pris: 400 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 10 stk


Kurs for lærlinger og veileder sammen

Innhold: Forventninger til hverandre, hvordan forholde seg til hverandre, jobbe som team, gjøre hverandre gode, hvordan få fram det beste i den enkelte, dokumentasjon, hva er verdiskapning, holdninger, hvordan motivere, mestringsopplevelser, arbeidsmiljø med mer.

Lengde: 6 timer, 1 dag

Pris: 750 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 10 stk


Utforming og gjennomføring av minifagprøver

Lengde: 4 timer

Pris: 400 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 10 stk


Temakurs

Her er det bestiller som bestemmer tema for kurset. Tema fra ulike fagområder

Lengde: 2-4 timer

Pris: 500 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 10 stk


Fagdager med tema på etterspørsel

Her er det bestiller som bestemmer tema for kurset.

Lengde: 4-6 timer

Pris: 950 kr pr deltaker

Minimum antall deltakere: 10 stk


Interessert i kurs? Meld din interesse på e-post til rachel@drivkarriere.no