Driv Karriere har veiledere som har bred kunnskap om og lang erfaring med veiledning, kompetansekrav, yrkesfag og arbeidsmarked. Vi tilbyr deg bistand når det gjelder stillingsanalyser, søknadsskriving og intervjutrening. Vi tilbyr også grunnleggende dataopplæring og gjennomgang av CV. RP Kompetanse etterstreber å tilpasse tilbudet på en best mulig måte for deg. Du er selv med på å utforme din handlingsplan, og det er dine ønsker og behov som danner utgangspunktet for gjennomføringen av tiltaket.