Driv karriere AS er tiltaksarrangør for arbeidsmarkedsopplæringskurs og arbeidsrettede tiltak for NAV i tjenesteområdene Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy. Vår visjon er at «Vi skal få det beste ut av hvert enkelt menneske».

Til daglig er det mellom 180 – 200 aktive deltakere tilknyttet kurs og tiltak i regi av Driv Karriere. Driv Karriere´s lokasjoner ligger sentralt i Mo i Rana, nærmere bestemt i Koksverksgata 1 og Sikterigata 5. Begge stedene er i Vika. Mesteparten av aktiviteten foregår derimot i det ordinære arbeidsmarkedet i hele tjenesteområdet. Det betyr at dersom det er best for deg at ditt tiltaksløp foregår i ditt nærområdet, kan det gjennomføres eksempelvis i  Rana, Nesna, Lurøy eller Hemnes, med oppfølging og bistand fra en dedikert jobbveileder. Driv Karriere har opparbeidet seg et nettverk bestående av over 500 bedrifter innen privat og offentlig sektor som vi samarbeider med.

Driv Karriere har bred sammensatt fagkompetanse bestående av pedagoger, sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeuter, livsstilveileder og sosionomer med mer. Vårt største nedslagsfelt er innen arbeidsinkludering og arbeidshelse. Pr tiden har vi 34 ordinært ansatte med administrasjon, arbeidsledere og jobbveiledere. Våre arbeidsledere driver bedriftens interne avdelinger. Den største gruppen ansatte er våre jobbveiledere, som følger opp kurs – og tiltaksdeltakere i arbeidsmarkedet i hele tjenesteområde.

For å kunne benytte Driv Karriere´s kurs – og tiltakstilbud må det søkes via ditt lokale NAV. I samarbeid med din saksbehandler ved NAV blir det enighet om hva som skal være formål med akkurat ditt kurs – eller tiltakstilbud. Ofte er formålet å skaffe seg, eller beholde en jobb. Deretter vil du få tildelt en jobbveileder ved Driv Karriere som bistår deg i prosessen med å skreddersy et individuelt tilbud/opplegg til deg i henhold til avtale med NAV og eventuelle øvrige naturlige samarbeidsparter. I det daglige arbeidet er det stort fokus på jobbsøkerprosess, arbeidshelse og yrkeskarriere.

I løpet av et yrkesliv vil mange få erfaringer med endret helsesituasjon som følge av sykdom, skade, livsstilsrelaterte utfordringer, eller andre årsaker. For en del innebærer dette at en må lære seg nye måter å utføre jobben på, at en må få seg nye oppgaver innenfor samme arbeidssted, eller at en må foreta et yrkesskifte. For andre er det å komme seg inn på arbeidsmarkedet en utfordring. Dette er prosesser som jobbveilederne i Driv Karriere kan bistå deg i. Karriereveiledning og jobbsmak, utforskning og utprøving av hjelpemidler, jobbsøknader og kontakt med arbeidsgivere, livsstils – og stressmestring, dette er bare noe av det vi kan tilby våre kurs- og tiltaksdeltakere.

Driv Karriere er en arbeid og inkluderingsbedrift hvor det primære formål er å gi mennesker økte muligheter for å stå i arbeid eller aktivitet.

I våre verdier legger vi stor vekt på å være effektive, kompetente og engasjert slik at du blir hørt og inspirert enten du er kunde, deltaker eller kollega. Som en pålitelig leverandør av varer og tjenester, skal vi være ærlige og til å stole på i våre avtaler, og ved å sette oss klare mål skal vi strekke oss langt for å finne gode og riktige løsninger. Gjennom mestring, trivsel og ansvar blir alle stimulert til å yte mer.