Driv Karriere AS er en kompetansebedrift i Mo i Rana. Vi gjennomfører kurs, utdanning og arbeidsrettede tiltak i et tjenesteområde som omfatter Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy.

Til daglig er mellom 150 – 180 mennesker i virksomhet i en av våre aktiviteter. Driv Karriere er lokalisert sentralt i Mo i Rana, nærmere bestemt i Koksverksgata 1 og Sikterigata 5. Begge stedene er i Vika. Mesteparten av aktiviteten foregår i det ordinære arbeidsmarkedet fordelt på hele tjenesteområdet.

Vi tilbyr også kurs og oppfølging via funksjonelle digitale løsninger. Dette er gode alternativer til tradisjonell jobbveiledning, klasseundervisning og kurs som krever personlig oppmøte hos oss. Driv Karriere samarbeider med et nettverk bestående av over 500 bedrifter innen privat og offentlig sektor.

Driv Karriere har bred sammensatt kompetanse bestående av pedagoger, sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeuter, livsstilsveileder og sosionomer med mer. Vårt største nedslagsfelt er innen arbeidsinkludering og arbeidshelse. Pr tiden har vi 34 ordinært ansatte med administrasjon, arbeidsledere og jobbveiledere.

I løpet av et yrkesliv vil mange få erfaringer med endret helsesituasjon som følge av sykdom, skade, livsstilsrelaterte utfordringer, eller andre årsaker. For en del innebærer dette at en må lære seg nye måter å utføre jobben på, at en må få seg nye oppgaver innenfor samme arbeidssted, eller at en må foreta et yrkesskifte. For andre er det å komme seg inn på arbeidsmarkedet en utfordring. Dette er prosesser som jobbveilederne i Driv Karriere kan bistå deg i.