Ukategorisert

Bli med i vårt nettverk

The following is an excerpt.

Er din bedrift klar for å tenke litt annerledes? Driv Karriere hjelper folk som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet.

Bli Helsefagarbeider!

The following is an excerpt.

Vi vet at Norge vil mangle cirka 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke behovet for arbeidskraft innen helse og omsorg. Ta kurs hos oss og gå opp til fagprøven!

Ringer i Vannet

The following is an excerpt.

Ringer i Vannet bistår NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben.