Driv Karriere har et nettverk med mer enn 500 bedrifter i Rana-regionen. Dette er bedrifter som tar inn våre kandidater til utprøving og praksisplasser. Hovedmålsetningen er at bedriftene skal få tilgang til ressurser som tidligere har stått utenfor arbeidslivet. Vi bruker nettverket til avklaringsplasser og praksisplasser. Målsetningen er at kandidatene skal komme ut i ordinært arbeidsliv.

Hjelp oss å få folk tilbake til jobb
Er din bedrift klar for å tenke litt annerledes. Driv Karriere hjelper folk som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Vi kartlegger ressursene til den enkelte og samarbeider med lokale bedrifter for å få flest mulig ut i et ordinært arbeidsliv. Vi har lang erfaring med å finne riktig person til de ulike bedriftene. Vi har allerede mer enn 500 bedrifter i vårt nettverk, men det er plass til flere. Som bedrift får du tett oppfølging av en veileder fra Driv Karriere. Veilederen vil også følge opp kandidaten i praksisperioden.

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om hvordan din bedrift kan bli med i vårt nettverk.