Ønsker du å forberede deg til den skriftlige privatisteksamen (HEA 3102)?

Klikk her for påmelding

Vi vet at Norge vil mangle cirka 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke behovet for arbeidskraft innen helse og omsorg. Derfor gjennomfører Driv Karriere et skreddersydd kurs for å være med å dekke opp for denne mangelen.

 

Driv Karriere vil fra høsten 2021 gjennomføre digitalt eksamensforberedende kurs i helsefagarbeid for å hjelpe nettopp deg et steg nærmere fagprøven. Du kan følge undervisningen uavhengig av hvor du bor.

Kurset leveres av tre lærere med bred og variert utdanning og lang erfaring fra helse- og omsorgssektoren. Rachel har arbeidet som avdelingsleder i sykehjem. Hun er Hjelpepleier og Sykepleier med videreutdanning i Geriatri og ledelse. Mona er avdelingsleder ved Driv karriere og har arbeidet i hjemmesykepleie, sykehjem og i rehabilitering. Hun er Sykepleier med videreutdanning i pedagogikk og kognitiv terapi. Lars-Sivert har arbeidet som lærer i vgs og har arbeidet med psykisk helse og rus i mange år. Han er utdannet Barnevernspedagog, psykisk helsearbeider og kognitiv terapeut. Han har også pedagogikk og spes.ped.
Ved siste gjennomføring av Tverrfaglig eksamen, HAE3102, besto alle våre kursdeltakere

 

Klikk her for påmelding

Innhold i kurset:
 • Undervisning er basert på VG1 Helse og oppvekst og VG2 Helsearbeiderfag og VG3 lærling.
 • Kurset inneholder alle programfagene, herunder; yrkesutøvelse, kommunikasjon & samhandling og helsefremmende arbeid.
 • Arbeidskrav: 2 innleveringer med tilbakemelding fra faglærere.
 • Undervisningen følger gjeldende læreplaner for videregående skole.
 • Undervisningen foregår med lærer i digitale undervisningsrom (Teams). Det blir satt opp 3 undervisninger i klasserom, med mulighet for fysisk oppmøte. Om fysisk oppmøte ikke er mulig, kan man delta i digitalt undervisningsrom.
 • Vi følger skoleruten i Rana Kommune.
  Eksamen gjennomføres i henhold til det offentlige regelverket som gjelder på gjennomføringstidspunktet.
  Frist for påmelding til privatisteksamen er:
  Våreksamen 1. februar
  Høsteksamen 15. september

Du må selv melde deg opp til eksamen. Fylkene har forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmelding.

Hvis du skal ta privatisteksamen i Nordland, må du bruke eget påmeldingsskjema som du finner på fylkeskommunens nettside.

Her finner du nyttig info om eksamen:
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/eksamen-for-praksiskandidater/

I forbindelse med Fagfornyelsen vil det komme nye læreplaner for alle fag i videregående skole. I den forbindelse må du være klar over følgende:
Vg3-fag: Høsten 2023 vil være siste eksamensgjennomføring etter nåværende fagplan.

Etter bestått eksamen, kan du melde deg opp til fagprøve, dersom du har nok relevant opparbeidet praksis.

For å finne ut om du har nok relevant praksis kan du se på:
https://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-for-voksne/fagbrev-som-voksen/fagbrev-som-praksiskandidat/

Viktig informasjon om kurset:

Sted: Digitalt på teams.

Timetall: 120, Antall dager: 30

Kursstart: 5. oktober 2022

Tid: Onsdager kl. 12.00 – 16.00

Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser – løpende opptak

Pris: kun eksamensavgift

Økonomisk støtte til kurset:
Medlemmer i Fagforbundet kan søke om støtte til lærebøker og eventuelt til kjøp av PC.

Assistenter som har arbeidsavtale i helse og omsorgsavdelingen i Rana kommune, har mulighet til å søke om stipend for utdanning til helsefagarbeider. For deltakere fra andre kommuner, sjekk mulighetene der.

Kontaktperson: Rachel Braaten Ovesen
E-post: rachel@drivkarriere.no
Mobil: 973 03 155

Klikk her for påmelding