• Ønsker du endring?
  • Ønsker du å finne ut hvordan dine interesser, kompetanse, verdier og personlige egenskaper best kan nyttes i arbeid?
  • Ønsker du veiledning i forhold til hensiktsmessige yrkesmål?
  • Ønsker du avklaring av hvilket arbeid som er best forenlig med din helsesituasjon?
  • Ønsker du avklaring av din arbeidsevne?
  • Ønsker du økt kunnskap om arbeidssøkerprosess, arbeidsmarked, jobbkrav, yrkes- og utdanningsmuligheter?
  • Ønsker du motivasjons- og mestringsaktivitet som skal bidra til økt arbeidsdeltakelse?

Hvem kan delta i Avklaring?
Avklaring er et tilbud for personer med og uten arbeidsforhold som
har ytelser fra NAV.

Målet med avklaring er:
Å bli bevisst egen kompetanse, interesser, arbeidsevne og muligheter, og med det få et best mulig grunnlag til å ta gode og hensiktsmessige valg.
Ved avslutning av tiltak vil det foreligge forslag til aktiviteter for å komme i/beholde arbeid.

Varighet:
4 uker, med mulighet for å forlenge med ytterligere 4+4 uker ved
særlige behov.

Innhold:
Avklare om du kan utføre din nåværende jobb hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgavene tilpasses.
Avklare hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du bedre skal kunne mestre og delta i arbeidslivet.
Avklaring og kartlegging av kompetanse og muligheter.

Eksempel på aktiviteter:
Veiledning
Interesseutforskning
Karriereveiledning
Utprøving av arbeidsevne
Informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav
Motivasjon og mestringsaktiviteter
Kartlegging av basiskompetanse og grunnleggende ferdigheter

Du får tildelt egen jobbveileder, og sammen gjennomgår dere en målrettet og skreddersydd prosess ut fra ditt individuelle behov.
Veilederteamet på avklaring har tverrfaglig kompetanse med sosialfaglig, helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn.
Ta kontakt med oss eller ditt lokale NAV-kontor for å finne ut om avklaring kan være et aktuelt tiltak for deg.

Les hva NAV sier om Avklaring her

Kontaktperson: Teamleder Mona Iversen, mona@drivkarriere.no, tlf. 917 20 420