Lyst å komme deg ut i arbeid eller utdanning?
Har du behov for å styrke deg som jobbsøker, få avklart din arbeidsevne eller bistand til å få innpass hos arbeidsgivere?
Da kan Arbeidsforberedende trening være noe for deg.

Når du skal komme deg tilbake til arbeidslivet er det viktig at du kjenner deg selv.

Hva er dine personlige egenskaper, evner og styrker? Det handler ofte om å finne ut hva du passer til, hvilke muligheter som finnes og ikke minst hva du selv ønsker.

Gjennom arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring får du mulighet til å komme deg ut i arbeidslivet.

En personlig jobbveileder følger deg tett opp – og du kan arbeide individuelt og/eller i gruppe for å nå ditt mål om arbeid eller utdanning.

 

Varighet:
Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Tiltaksdeltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få forlenget varigheten med ytterligere ett år

Gjennom Arbeidsforberedende trening (AFT) får du mulighet til:

  • å bli bevisst egen kompetanse, ressurser, interesser, arbeidsevne og muligheter, og med det får du et grunnlag for å ta gode valg mot arbeid eller utdanning.
  • å samarbeide med andre samarbeidspartnere som blant annet fastlege
  • å få avklart arbeidsevnen
  • å arbeide med stressmestring
  • å bli sett som et helt menneske 24/7
  • å finne mulige løsninger sammen med arbeidsgivere

 

Ta kontakt med oss eller ditt lokale NAV kontor for å finne ut om Arbeidsforberedende trening (AFT) kan være et aktuelt tiltak for deg.

Les hva NAV sier om Arbeidsforberedende trening her

Kontaktperson: Teamleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Rita Iren Melfjord, rita-iren@drivkarriere.no,  tlf. 941 62 590