Ufaglært helse- og sosialarbeider med grunnkurs i legemiddelhåndtering

Kurset er et arbeidsrettet tiltak hvor målsettingen er å gi deg relevant faglig kvalifisering for å rekrutteres til stillinger som ufaglært helse og sosialarbeider innen ulike fagområder innen helse og sosialomsorgen. Mest sentrale arbeidsplasser etter avsluttet kurs vil kunne være sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, autonome boliger og lignende.

Kursets varigheter 12 uker.

Vil du ha mer informasjon om kurset kan du kontakte Nav Rana, tlf 5555 3333

Assistent helse- og omsorg, Rana

Dette er et tilbud for deg som ønsker innføring i og erfaring fra det å jobbe i helse- og omsorgssektoren. Kurset skal bidra til at du som jobbsøker får økt dine muligheter på arbeidsmarkedet, og da spesielt innenfor denne sektoren. Målsettingen er at du gjennom dette tilbudet skal opparbeide deg tilstrekkelig kompetanse til å jobbe som ufaglært assistent i helse- og omsorgssektoren.

Kursets varighet: Totalt 9 uker med 3 uker teori (30 timer pr uke) og 6 uker praksis. Kursdeltakeren følger den ordinære arbeidstiden ved praksisbedriften.

Vil du ha mer informasjon eller melde deg på kurset, kan du kontakte NAV Rana, Tlf 55 55 33 33