Er DU en av Norges fremtidige helsefagarbeidere?

Vi vet at Norge vil mangle cirka 4500 helsefagarbeidere hvert år de kommende årene for å dekke behovet for arbeidskraft innen helse og omsorg. Derfor gjennomfører NAV, i regi av Driv Karriere, skreddersydde kurs for å være med å dekke opp for denne mangelen.

Gjennom økt kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse vil kurset legge til rette for DIN utvikling av en helhetlig faglig forståelse av Helsefagarbeiderens arbeidsfelt. Opplæringen skal være praksis-nær, tverrfaglig og vil knytte teori og praksis sammen.
Påmelding til kurset: Ønsker du å delta på dette kurset kan du kontakte din veileder på NAV. Det er NAV som melder på og vurderer, i samråd med kursledere på Driv Karriere, hvem som kan delta.

Hvem passer kurset for?
Ønsker du å gi omsorg og utføre grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre? Ønsker du å være en profesjonell yrkesutøver, med medfølelse og evne til å samhandle med mennesker med ulike hjelpebehov? Da er kanskje DU en av de som skal være fremtidens helsefagarbeidere?
Kurset passer for arbeidssøkere med interesse og motivasjon for å jobbe innen helse- og omsorgsyrker. Søkere må være over 18 år og ha et avklart behov for kvalifisering.
Minoritetsspråklige søkere må ha dokumentert norsk språk på minimum nivå B1 eller tilsvarende

Innhold:
Komprimert undervisning basert på VG1 Helse- og oppvekstfag og VG2 Helsearbeiderfag.
Kurset inneholder alle programfagene, herunder:
Yrkesutøvelse
Kommunikasjon og samhandling
Helsefremmende arbeid
Yrkesfaglig fordypning
Kroppsøving
Undervisningen følger gjeldende læreplaner for videregående skole.
Det skal gjennomføres eksamen i henhold til det offentlige regelverket som gjelder på gjennomføringstidspunktet.
Avsluttende privatisteksamen (mulighet vår og/eller høst)
Alle deltakere kartlegges for fellesfag. For de som mangler fellesfagene, kan det være aktuelt med realkompetansevurdering.

Gjennomføring:
Hvert kurs skal ha en varighet på 44 uker.
Teoridelen skal ha en samlet varighet på 24 uker.
Praksisdelen skal ha en samlet varighet på 20 uker.
Kurset kombinerer teoriundervisning og praksis.
32,5 timer undervisning pr. teoriuke.
Den praktiske delen av kurset skal følge arbeidstid og turnus på praksisstedet.

Kursledere: Rachel Braaten Ovesen, Lars-Sivert Larssen og Mona Iversen

Adresse: Drivhuset (Koksverksgata 1), 8622 Mo i Rana