Bli Helsefagarbeider!

The following is an excerpt.

Vi vet at Norge vil mangle cirka 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke behovet for arbeidskraft innen helse og omsorg. Derfor gjennomfører nå Driv Karriere skreddersydd kurs for å være med på å dekke opp for

Komme i gang

The following is an excerpt.

Vi tilbyr deg bistand når det gjelder stillingsanalyser, søknadsskriving og intervjutrening. Vi har veiledere som har bred kunnskap om og lang erfaring med veiledning, kompetansekrav, yrkesfag og arbeidsmarked.