Komme i gang

The following is an excerpt.

Vi tilbyr deg bistand når det gjelder stillingsanalyser, søknadsskriving og intervjutrening. Vi har veiledere som har bred kunnskap om og lang erfaring med veiledning, kompetansekrav, yrkesfag og arbeidsmarked.

Ringer i Vannet

The following is an excerpt.

Ringer i Vannet bistår NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben.