Ringer i Vannet

The following is an excerpt.

Ringer i Vannet bistår NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben.